آیین نامه عضویت کتابخانه مرکزی

تعداد بازدید:۱۰۲

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جهت استفاده بهینه از منابع موجود در کتابخانه و ایجاد هماهنگی و یکسان سازی ارائه خدمات در کتابخانه ها آیین نامه ای به شرح ذیل تنظیم نموده است. این آیین نامه روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ در شورای پژوهشی به تصویب نهایی رسید.

 

ماده ۱- استفاده کنندگان

۱- کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و نیروی طرحی

۲- کلیه دانشجویان دانشگاه در مقطع کارشناسی، دکترای حرفه ای و تحصیلات تکمیلی

۳- کلیه کارکنان دانشگاه

تبصره۱- اساتید و دانشجویان سایر دانشگاه ها با ارائه معرفی نامه رسمی فقط می توانند از امکانات کتابخانه مرکزی دانشگاه استفاده نمایند.

تبصره۲- فارغ التحصیلان حرفه پزشکی فقط می توانند از امکانات کتابخانه مرکزی دانشگاه با ارائه کارت شناسایی معتبر استفاده نمایند.

 

ماده ۲- شرایط عضویت

۱- اعضای هیأت علمی با ارائه حکم کارگزینی

۲- دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی

۳- کارکنان با معرفی نامه از بالاترین مقام محل خدمت و یا ارائه کارت شناسایی معتبر(کارت ملی) می توانند از منابع علمی کتابخانه ها استفاده نمایند.

عضویت در کتابخانه مرکزی با تکمیل فرم عضویت و ارائه یک قطعه عکس ۴*۳ امکان پذیر می باشد.

تبصره: دانشجویان مهمان با ارائه معرفی نامه رسمی از آموزش دانشکده ی مربوطه می توانند در کتابخانه مرکزی عضو شوند.

 

ماده ۳- اعتبار و مدت عضویت

۱- اعضای هیأت علمی شاغل تا پایان زمان اشتغال

۲- دانشجویان تا پایان مدت تحصیل

۳- کارکنان تا پایان مدت خدمت

۴- نیروهای طرحی تا پایان دوره طرح

۵- دانشجویان مهمان تا پایان دوره مهمان بودن در دانشگاه

آیین نامه عضویت کتابخانه مرکزی Pdf

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱