درباره کتابخانه

تعداد بازدید:۱۰۲۰

تاریخچه کتابخانه:
 کتابخانه دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، از نیمه اول سال ۱۳۹۰ فعالیت های خود را به طور مستقل شروع کرد و ارائه خدمات به گروه های آموزشی پرستاری، مامایی، اتاق عمل و فوریت های پزشکی را سرلوحه کارخود قرار داد.از بهمن ۹۲ پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شروع شده و هم اکنون دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پنج رشته پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری داخلی جراحی ، پرستاری اورژانس، پرستاری کودکان و مامایی مشغول تحصیل می باشند. سیستم کتابخانه باز بوده و برای سازماندهی منابع از رده بندی NLM استفاده شده است. همه کتاب ها در سیستم نرم افزاری Koha ثبت شده و سیستم امانت دهی اینترنتی می باشد.


رسالت کتابخانه:
تقویت و حمایت ازفعالیتهای آموزشی وپژوهشی دانشکده، درجهت ارتقای سطح علمی اساتید و دانشجویان، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی و مدیریت بهره برداری ازآن است.
 
خط مشی ها:
•    تهیه، نگهداری و سازماندهی منابع علمی به منظور حداکثر بهره گیری در امر آموزش و پژوهش
•    همکاری با کتابخانه سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
•    برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی
•    به روزرسانی کتابخانه دانشکده با وجین دوره ای کتابهای موجود


اهداف کتابخانه :
•    شناسایی و تأمین نیازهای علمی و اطلاعاتی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دانشکده
•    مجموعه سازی، سازماندهی و روزآمد نگه داشتن منابع کتابخانه دانشکده
•    فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای مراجعین کتابخانه به منظورپشتیبانی از هدفهای آموزشی وپژوهشی کنونی و آینده دانشکده
 
بخش های کتابخانه:

  •    امانت و مرجع
  •    ثبت و سازماندهی اطلاعات
  •    اطلاع رسانی
  •    پایان نامه و منابع سمعی، بصری
  •   مشاوره اطلاعاتی


چشم انداز:
کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی با هدف ارتقاء کمی و کیفی منابع علمی و تخصصی، تهیه و سازماندهی منابع مورد نیاز و پرکاربرد تخصصی، برای جلب رضایت مراجعین کتابخانه اعم از دانشجویان، اساتید و دیگر مراجعین تمام تلاش خود را خواهد نمود.
 
جامعه استفاده کننده از کتابخانه دانشکده:
•    دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی، اساتید دانشکده و کارکنان دانشکده می باشد.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۲