آیین نامه خدمات و امانت کتابخانه مرکزی

تعداد بازدید:۲۸۸

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جهت استفاده بهینه از منابع موجود در کتابخانه و ایجاد هماهنگی و یکسان سازی ارائه خدمات در کتابخانه ها آیین نامه ای به شرح ذیل تنظیم نموده است. این آیین نامه روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ در شورای پژوهشی به تصویب نهایی رسید.

 

ماده ۱- شرایط امانت

۱- اعضای هیأت علمی می توانند ۸ جلد کتاب به مدت یک ماه امانت بگیرند.

۲- دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه ای می توانند ۲ جلد کتاب به مدت ۱۰ روز امانت بگیرند.

۳- دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند ۶ جلد کتاب به مدت ۱۰ روز امانت بگیرند.

۴- دانشجویان استعدادهای درخشان می توانند ۴ جلد کتاب به مدت ۱۰ روز امانت بگیرند.

۵- کارکنان می توانند ۲ جلد کتاب به مدت ۱۰ روز امانت بگیرند.

  • امکان تمدید کتاب ۲ بار به مدت ۱۰ روز می باشد.
  • استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه می باشد.

 

تبصره ۱- کتابهایی که در لیست رزرو قرار می گیرند مدت امانت آن ها تمدید نمی شود و حداکثر تا ۲۴ ساعت جهت تحویل به رزرو کننده در کتابخانه نگهداری و بعد از انقضای مهلت در اختیار متقاضی بعدی قرار می گیرد.

تبصره ۲- مدت امانت کتاب های پر مراجعه بنابر تشخیص بخش امانت ممکن است تقلیل یابد.

تبصره ۳- نسخه اول از هر عنوان کتاب، امانت داده نمی شود و فقط در محل کتابخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ماده ۲- مفقود یا ناقص شدن منبع

در صورتی که کتاب امانت گرفته شده مفقود و یا اوراق و تصاویری از آن بریده و ناقص شود و یا به هر دلیلی غیر قابل استفاده گردد امانت گیرنده موظف است عین همان کتاب یا ویرایش آخر آن را خریداری و به کتابخانه تحویل دهد.

 

ماده ۳- منابعی که امانت داده نمی شوند

۱- کتابهای نفیس و نایاب

۲- کتابهای مرجع

۳- نشریات ادواری

۴- فرهنگ  لغات و دایرة المعارف ها

۵- نقشه ها و اطلس ها

۶- پایان نامه ها (نسخه چاپی یا سی دی)

تبصره: اطلس ها به مدت یک روز امانت داده می شود.

 

ماده ۴- تاخیر در تحویل منابع

۱- تذکر شفاهی بعد از اولین بار تاخیر.

۲- محرومیت استفاده از امانت کتاب بعد از دومین تاخیر تا دو برابر زمان دیرکرد.

۳-در تاخیر بیش از سه بار، اعضای هیأت علمی به ازای هر روز تاخیر ۱۰۰۰۰ ریال و دانشجویان و کارکنان ۵۰۰۰ ریال به حساب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز و فیش پرداختی را به مسئول کتابخانه تحویل دهند.

 

ماده ۵- تسویه حساب

۱- اعضای هیأت علمی که بازنشسته، باز خرید، منتقل و یا به هر دلیلی به خدمت آنان خاتمه داده شود با ارائه فرم تسویه حساب، باید کتابهای به امانت برده را با کتابخانه مرکزی دانشگاه تسویه نمایند.

 

۲- دانشجویان زمان فارغ التحصیلی، انتقال، مهمان شدن و انصراف باید با کتابخانه مرکزی تسویه نمایند.

۳- کارکنان به هنگام بازنشستگی، انتقال و یا بازخرید باید با کتابخانه مرکزی تسویه نمایند.

۴- نیروهای طرحی به هنگام پایان یافتن مدت طرح باید با کتابخانه مرکزی تسویه نمایند.

تبصره: اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان دانشگاه بعد از بازنشستگی و یا بازخرید می توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر از خدمات کتابخانه مرکزی استفاده نمایند.

 

ماده ۶- مقرارت اخلاقی

۱- رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی

۲- پرهیز از ایجاد مزاحمت برای سایر اعضای کتابخانه

۳- حفظ کامل سکوت و آرامش

۴- عدم استعمال دخانیات

۵- رعایت احترام به کارکنان کتابخانه

۶- عدم استفاده از تلفن همراه

۷- کلیه مراجعین موظف به رعایت قوانین و ضوابط کتابخانه می باشند.

 

مفاد این آیین نامه برای کلیه اعضای کتابخانه اعم از هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان لازم الاجرا می‌باشد.

هر گونه تغییر در متن آئین نامه باید در شورای پژوهشی دانشگاه تصویب گردد.

 

آیین نامه خدمات و امانت کتابخانه مرکزی Pdf

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱