بخش اطلاع رسانی

تعداد بازدید:۳۲۶

بخش اطلاع رسانی کتابخانه پرستاری و مامایی اردبیل دارای ۴ دستگاه کامپیوتر و دسترسی به منابع الکترونیکی، بانک لوح فشرده منابع  اعم از کتاب مجله و فیلم های آموزشی می باشد. راهنمایی و آموزش مراجعین به این بخش اعم از نحوه جستجو و تهیه کپی از مقالات درخواستی در این بخش فراهم می باشد.

فعالیت‌های این بخش شامل موارد زیر می‌باشد:

  • آماده سازی سیستم های کامپیوتری جهت استفاده مراجعین
  • راهنمایی و آموزش کاربران و دانشجویان در استفاده از منابع الکترونیک جهت جستجوهای تخصصی منابع اطلاعاتی و بدست آوردن مقالات
  • نصب و راه اندازی سیستم های نرم افزاری مورد نیاز جهت استفاده دانشجویان، پژوهشگران و سایر مراجعین
  • فراهم نمودن نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی اعضای هیاًت علمی و دانشجویان
  • امانت لوح های فشرده کتاب و مجلات و فیلم کمک آموزشی
  • خدمات تحویل مدارک مورد نیاز اساتید و دانشجویان دانشکده
  • ایجاد ارتباط با دانشجویان و پژوهشگران از طریق شبکه اجتماعی
  • به روز رسانی وب سایت کتابخانه
آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۰