کتابخانه آنلاین

تعداد بازدید:۲۵۱

لینک دانلود

سال چاپ

عنوان

ردیف

دانلود 1402 پروتکل تشخیص و درمان بیماری پارکینسون 1

دانلود

1401

پروفایل سلامت و تغییرات اقلیم جمهوری اسلامی ایران

2

جلد2

جلد1

1401

ترجمه درسنامه مراقبت پرستاری تسکینی آکسفورد

3
دانلود 1402 دانستنیهای سلامت دهان و دندان 4

جلد2

جلد1

1399

درسنامه آشنایی با فرهنگ و معارف دفاع مقدس

5

دانلود

1401

درسنامه احیای نوزاد ویرایش هشتم

6

دانلود

1401

درسنامه مراقبت های حیاتی و احیای پیشرفته کودکان

7
دانلود 1396 راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان (بازنگری سوم) 8
دانلود 1401 راهنمای کشوری تشخیص، مراقبت و درمان مسمومیت های حاد اورژانس 9

دانلود

1401

مجموعه قوانین، دستورالعمل و راهنماهای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران

10

 

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۲